Kohouty

Přívodním kohoutem s průtokem 12 litrů za sekundu se naplní nádrž za 72 minut. Za jak dlouho se nádrž naplní, otevřeme-li po půl hodině ještě jeden takový kohout?


Správná odpověď:

x =  51 min

Postup správného řešení:


12·60·72=x·(12·60)+(x-30)·(12·60)

1440x = 73440


x = 73440/1440 = 51

x = 51

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Peter2
Čili má se naplnit 12 * 60 * 72 = 51848 litrů. Během půlhodiny se naplnit 12 * 60 * 30 = 21600 litrů. Zůstává 30240 litrů. Dva kohouti dávají za minutu 24 * 60 = 1440 litrů. Proto je třeba este 30240/1440 = 21 minut. Celkově tedy to trvat 30 + 21 = 51 minut.

6 let  1 Like
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: