Člověk na trámu

Homogenní dřevěný trám délky 6,00 m a hmotnosti 72,0 kg leží na vodorovné plošině vysoko nad zemí a přečnívá o 1,80 m přes okraj plošiny

a) Rozhodněte, zda se může na visutý konec trámu postavit člověk o hmotnosti 60,0 kg.
b) Určete maximální hmotnost člověka, který se může na konec tohoto trámu postavit, aby se s trámem nepřevrátil.
c) Určete do jaké vzdálenosti od konce trámu se může člověk o hmotnosti 75,0 kg postavit, aby se trám nezvrátil.
d) Určete maximální délku, o kterou může trám přečnívat přes okraj, aby se člověk o hmotnosti 60,0 kg stojící na jeho konci s trámem nepřevrátil.

Správná odpověď:

b =  48 kg
c =  1,152 m
d =  1,6364 m

Postup správného řešení:

h=72/6=12 r1=1,8 r2=6r1=61,8=521=4,2  {r1}{r2}  mi ri = r1   b  { r1 }{ r2 } h r dr = r1   b = M M=h (r22/2r12/2)=12 (4,22/21,82/2)=5432=86,4 b=M/r1=86,4/1,8=48 kg
c=M/75,0=86,4/75,0=1,152 m
{ d }{ 6d } h r dr = 60d h((6d)2/2d2/2) = 60   d h(6212d+d2  d2) = 120 d d=h 62/(120+12 h)=12 62/(120+12 12)=1,6364 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: