CuZn

Mosaz je slitina mědi a zinku. Mosazná krychle s délkou hrany 10 cm má hmotnost 8,6 kg. Hustota mědi je 8930 kg/m3, hustota zinku je 7130 kg/m3. Vypočítej, kolik kg mědi a zinku krychle obsahuje.

Správná odpověď:

m =  7,2928
z =  1,3072

Postup správného řešení:


m+z = 8.6
m/8930+z/7130 = 0.1^3

m+z = 8.6
0.000112m+0.00014z = 0.001

Řádek 2 - 0.00011198208286674 · Řádek 1 → Řádek 2
m+z = 8.6
= 0


z = 3.695E-5/2.827E-5 = 1.30716667
m = 8.6-z = 8.6-1.30716667 = 7.29283333

m = 7.292833
z = 1.307167

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.
Tip: proměnit jednotky hustoty vám pomůže náš převodník jednotek hustoty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: