Z bodu 3

Z bodu A ve výšce 2m a z bodu B ve výšce 6m jsou současně vrženy proti sobě dvě tělesa. První z bodu A s horizontální rychlostí 8m/s a druhé směrem dolů pod úhlem 45 stupňů k horizontále s takovou počáteční rychlostí, aby se tělesa podobu letu srazila. Horizontální vzdálenost mezi body A a B je 8m. Vypočítejte počáteční rychlost tělesa z bodu B, souřadnice x a y bodu srážky, dobu pohybu těles do srážky a rychlost obou těles v okamžiku srážky

Správná odpověď:

v2 =  0 m/s

Postup správného řešení:

y1=2 m y2=6 m v1=8 m/s α=90  β=45  a=8 m g=9,81 m/s2  v2=v1x=v1 sinα=v1 sin90° =8 sin90° =8 1=8 m/s=0 m/sNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: