Čtvrtiny 3384

Součet dvou čísel je 75. Najděte tato čísla. Tři čtvrtiny prvního z nich je jedna sedmina druhého.

Správná odpověď:

a =  12
b =  63

Postup správného řešení:


a+b=75
3/4a = b/7

a+b=75
3/4·a = b/7

a+b = 75
21a-4b = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
21a-4b = 0
a+b = 75

Řádek 2 - 1/21 · Řádek 1 → Řádek 2
21a-4b = 0
1,19b = 75


b = 75/1,19047619 = 63
a = 0+4b/21 = 0+4 · 63/21 = 12

a = 12
b = 63

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: