Kostka

Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?

Správná odpověď:

V =  1000 cm3

Postup správného řešení:

S=600 cm2 S=6 a2  a=S/6=600/6=10 cm  V=a3=103=1000 cm3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Související a podobné příklady:

 • Krychle
  cubes Krychle má povrch 486 m ^ 2. Vypočítejte její objem.
 • Krychle 36
  cubes krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Povrch krychle
  cube_diagonals Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?
 • Kostka
  cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Kostka
  cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
 • Krychle 46
  cube_shield Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Krychle
  cube_shield Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Povrch krychle
  kostka Povrch krychle je 150cm2. Vypočítej: a - obsah jeji steny b - délku její hrany c - její objem
 • Ak je
  cube_shield Když je povrch krychle S=150cm², jaká je délka její hrany a=?
 • Kvádr na krychlu
  cube_shield Kvádr s rozměry 9 cm, 6 cm a 4 cm má shodný objem jako krychle. Vypočtěte povrch této krychle.
 • Krychle 5
  cube Povrch krychle je 15,36 dm2. Jak se změní povrch krychle, jestliže se délka její hrany zmenší o 2 cm?
 • Kostka
  cubes Obsah jedné stěny kostky je 32 centimetrů čtverečních. Určete délku její hrany, její obsah a její objem.
 • Hrany krychle 2
  cube_shield Vypočítej objem krychle, jejíž součet délek všech stran je 276 cm.
 • Kvádr
  cuboid Kvádr má povrch 1577 cm2, délky jeho hran jsou v poměru 4:1:2. Vypočítej objem kvádru.
 • Kvádr
  cuboid Kvádr má povrch 516 cm2. Strana a = 6 cm b = 12 cm. Jak dlouhá je strana c =?
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Koule A2V
  sphere3 Povrch koule je 760 m2. Jaký je její objem?