Součet tří čísel

Součet tří čísel, z nichž druhé číslo je o 20% menší než první číslo a třetí číslo o 25% menší než druhé číslo, je 96. Urči čísla.

Správná odpověď:

x =  40
y =  32
z =  24

Postup správného řešení:


x+y+z=96
y=x-0,20x
z=y-0,25y

x+y+z=96
y=x-0,20·x
z=y-0,25·y

x+y+z = 96
0,8x-y = 0
0,75y-z = 0

Řádek 2 - 0,8 · Řádek 1 → Řádek 2
x+y+z = 96
-1,8y-0,8z = -76,8
0,75y-z = 0

Řádek 3 - 0,75/-1,8 · Řádek 2 → Řádek 3
x+y+z = 96
-1,8y-0,8z = -76,8
-1,333z = -32


z = -32/-1,33333333 = 24
y = -76,8+0,8z/-1,8 = -76,8+0,8 · 24/-1,8 = 32
x = 96-y-z = 96-32-24 = 40

x = 40
y = 32
z = 24

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: