Rěšte 3

Rěšte rovnici:

1/3*(8-z)=1/2*(1-8z)

Prosím zkoušku levé a pravé strany. Děkuji.

Správná odpověď:

z =  -0,5909

Postup správného řešení:

1/3 (8z)=1/2 (18 z)  22z=13  z=2213=0,59090909=2213=0,5909  z=22130,590909   Zkousˇka spraˊvnosti:  l=1/3 (8z)=1/3 (8(0,5909))=2263=222192,8636 p=1/2 (18 z)=1/2 (18 (0,5909))=2263=222192,8636  l=p



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: