Bonbony

Vytvořte 50kg směsi bonbónu o ceně 700Kč. Pokud máme bonbóny o cenách: 820Kč,660Kč a 580Kč. Počítej pomocí křížového pravidla. moc děkuji docela s tím bojujeme

Správná odpověď:

a =  15 kg
b =  30 kg
c =  5 kg

Postup správného řešení:


a+b+c=50
a=15
820a+660b+580c = 50•700

a+b+c=50
a=15
820•a+660•b+580•c = 50•700

a+b+c = 50
a = 15
820a+660b+580c = 35000

a = 15
b = 30
c = 5

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: