Rovnoramenného 37463

Cihlový pilíř má tvar čtyřbokého hranolu s podstavou rovnoramenného lichoběžníku se stranami a = 55 cm, c = 33 cm, rameno b = 33 cm, výška lichoběžníku va = 32,1 cm. Pilíř je vysoký 1,9m. Kolik cihel bylo použito na jeho stavbu, pokud jedna cihla má objem 1 200 cm3? Jakou plochu musíme na pilíři natřít, když do nátěru nejsou zahrnuty podstavy?

Správná odpověď:

n =  1342
S =  2,926 m2

Postup správného řešení:

a=55 cm m=55:100  m=0,55 m c=33 cm m=33:100  m=0,33 m b=33 cm m=33:100  m=0,33 m v1=32,1 cm m=32,1:100  m=0,321 m h=1,9 m  V1=200 cm3 m3=200:1000000  m3=0,0002 m3 S1=2a+c v1=20,55+0,33 0,3210,1412 m2 V=S1 h=0,1412 1,90,2684 m3  n=V/V1=0,2684/0,0002=1342
o=a+b+c+b=2011+10033+10033+10033=10055+10033+10033+10033=10055+33+33+33=100154=5077=1,54 m  S=o h=1,54 1,9=2,926 m2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: