Rovnice

Kolik reálných kořenů má rovnice
x3=x
?

Správná odpověď:

n =  3

Postup správného řešení:

x3=x x3x=0 x(x21)=0 x(x1)(x+1)=0  x1=0 x2=1 x3=1  n=3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice (|x| +x) |x-3| = |x+1| v oboru reálných čísel?
 • Součin a součet kořenů
  eq222 Najděte součin a součet kořenů kvadratické rovnice x2 + 3x - 9 = 0 Aplikujte vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.
 • Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 • Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 • Exponenciálni rovnice
  exp Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 • Rovnice - počet kořenů
  photomath Dosaď postupně čísla/0,1,2,3/do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 • Exp
  old_calculator Ak sqrt[7](152-122) = sqrt[n](81), potom n je:
 • Vektor
  vectors Vektor u=(3,9,u3) a velikost vektoru u=12. Kolik je u3?
 • Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log26(7x + 12) = 0
 • Morseovka
  morse_code Vypočítejte, kolik slov Morseovy abecedy lze vytvořit sestavením čárek a teček do slova o jednom až three znacích.
 • Bity, bajty
  bits Vypočítejte kolik různých čísel lze zakódovat v 16-bitovém binárním slově?
 • Poštovní kódy
  us_codes Kolik 6-číslicových kódů je možných v případě, že první číslo nesmí být nula?
 • Obdélník
  obdlznik_torta Obdélník má obsah 2250. Jeho délka je o 45 větší než šířka. Jaké má obdélník rozměry?
 • Polovina
  one_half Polovina z 2 60 je: ...
 • Tovar
  sale_percent Jestliže výrobek dvakrát zlevnil o 15%, o kolik procent zlevnil celkem?
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo 2 5 * 17 6?
 • Kvocient či koeficient
  fun1 Určete kvocient a druhý člen GP, pokud a3=10, a1+a2=-1,6 a1-a2=2,4.