Linky

Autobusy pěti linek jezdí v intervalech 3, 5, 9, 13, 15 minut. Ráno vystartovali naráz o 7:00. O kolik minut se autobusy těchto linek opět setkají?

Správná odpověď:

x =  585 min

Postup správného řešení:

3=3 5=5 9=33 13=13 15=35  x=3251131=585 minNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: