Prémie 3

Z celkového počtu mužů dostalo 16% prémie, z celk. počet žen dostalo 21%. Firma má 1500 zaměstnanců a prémiemi bylo oceněno 18% nich.
Kolik žen pracuje ve firmě?
Kolik mužů dostalo prémie?
Kolik zaměstnanců firmy nebylo odměněno?

Správná odpověď:

z =  600
m1 =  144
m2 =  1230

Postup správného řešení:


m+z = 1500
0,16m + 0,21z = 0,18·1500

m+z = 1500
0,16·m + 0,21·z = 0,18·1500

m+z = 1500
0,16m+0,21z = 270

Řádek 2 - 0,16000000000003 · Řádek 1 → Řádek 2
m+z = 1500
0,05z = 30


z = 30/0,05 = 600
m = 1500-z = 1500-600 = 900

m = 900
z = 600

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
m1=0,16 m=0,16 900=144
m2=1500 (10,18)=1230Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: