Diferenci 5222

Určete diferenci a první člen AP, pokud a3+a4=48, a7=80.

Správná odpověď:

a =  -16
d =  16

Postup správného řešení:


(a+2d)+(a+3d)=48
a + 6d = 80

(a+2·d)+(a+3·d)=48
a + 6·d = 80

2a+5d = 48
a+6d = 80

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2a+5d = 48
3,5d = 56


d = 56/3,5 = 16
a = 48-5d/2 = 48-5 · 16/2 = -16

a = -16
d = 16

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: