Vypočtěte 18

Vypočtěte obvod kružnice opsané pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami o delce 10cm a 15cm.

Správná odpověď:

x =  56,64 cm

Postup správného řešení:

a=10 cm b=15 cm  c=a2+b2=102+152=5 13 cm18,0278 cm  c=2 r  r=c/2=18,0278/29,0139 cm  x=2π r=2 3,1416 9,0139=56,64 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: