Kružnice opsaná

Poloměr kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku s odvěsnou dlouhou 6 cm, je 5 cm. Vypočítej obvod tohoto trojúhelníku.

Vaše odpověď:

cm


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Žák
Zkuste snížit počet odvěsen v zadání. Text " trojúhelníku s odvěsnami dlouhými 6 cm" vede k představě rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku s oběma odvěsnami délky 6cm. Pak však úloha nemá řešení, protože přepona <10cm a nelze opsat kružnici o poloměru 10 cm

avatar
Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2