Předpokládejme 58231

Předpokládejme, že spotřeba C závisí na příjmu y podle funkce C = a + by, kde a a b jsou parametry. Sklon této funkce je 0,8 a platí, že c je 50 €, když Y je 30 €. Pro hodnoty parametrů a a b pak platí?

Správná odpověď:

b =  0,8
a =  26

Postup správného řešení:

b=0,8
C = a + by  50=a+b 30 50=a+0,8 30  a=26  a=126=26  a=26Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: