Číselna os 2

Na přímce představující číselnou osu uvažte navzájem různé body odpovídající číslům a, 2a, 3a+1 ve všech možných pořadích. U každé možnosti rozhodněte, zda je takové uspořádání možné. Pokud ano, uveďte konkrétní příklad, pokud ne, zdůvodněte proč.


Správná odpověď:

a =  1

Postup správného řešení:

a=1 a1=a=1 a2=2 a=2 1=2 a3=3 a+1=3 1+1=4 a1 < a2 < a3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 4 komentáře:
Ziak
Dle zadání když dosadím za a jakékoliv číslo, budu mít vždy čísla za sebou. Pouze pro a = -1 vyjdou čísla -1,-2,-2, a pak pro jakékoliv záporné číslo budou čísla též za sebou. Proto nerozumím tomu, co mám zvážit a rozhodnout, zda je takové uspořádání možné, či ne.

Dr Math
ale staci najst len pre jedno "a" ze to plati, pre vsechny kladne a to plati.... Pro zaporne to neplati, lebo a1>a2

Žák
Šlo by a=0.25 ?

Dr Math
, pre vsechny kladne a to plati....

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: