Lichoběžník 66474

Narysuj do soustavy souřadnic lichoběžník se základnami délky 4cm, 2cm a výškou 3cm. Zapiš souřadnice jeho vrcholů.

Správná odpověď:

x =  1

Postup správného řešení:

A[0,0] B[4,0] C[4,3] D[2,3] x=1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: