Vypočítejte 6729

Vypočítejte větší ze dvou čísel, pokud menší číslo je třetinou většího a jejich součet je 48.

Správná odpověď:

x =  36

Postup správného řešení:


x+y= 48
y = x/3

x+y = 48
x-3y = 0

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
x+y = 48
-4y = -48


y = -48/-4 = 12
x = 48-y = 48-12 = 36

x = 36
y = 12

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: