Kdyby

Kdyby měl Petr o 700kč víc měl by stejně jako Jirka. Zdeněk má přesně třetinu toho, co Petr. Dohromady mají 7000 kč. Kolik kč má každý?

Správná odpověď:

j =  3400
p =  2700
z =  900

Postup správného řešení:


p+700=j
z = p/3
p+j+z = 7000

j-p = 700
p-3z = 0
j+p+z = 7000

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
j-p = 700
p-3z = 0
2p+z = 6300

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
j-p = 700
2p+z = 6300
p-3z = 0

Řádek 3 - 1/2 · Řádek 2 → Řádek 3
j-p = 700
2p+z = 6300
-3,5z = -3150


z = -3150/-3,5 = 900
p = 6300-z/2 = 6300-900/2 = 2700
j = 700+p = 700+2700 = 3400

j = 3400
p = 2700
z = 900

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: