Odpař

Kolik kilogramů vody musíme odpařit ze 100 kg 32% tní kyseliny aby se stala 80% tnou?

Správná odpověď:

m =  60 kg

Postup správného řešení:


0,80·(100-m) = 0,32·100

0,8m = 48


m = 48/0,8 = 60

m = 60

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: