Odpar

Koľko kilogramov vody musíme odpariť zo 100 kg 32%tnej kyseliny aby sa stala 80%tnou?

Správna odpoveď:

m =  60 kg

Postup správneho riešenia:


0,80·(100-m) = 0,32·100

0,8m = 48


m = 48/0,8 = 60

m = 60

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: