Prázdna nádrž

Akú hmotnosť má prázdna nádrž na vodu a koľko kilogramov vody v nej je, ak celková hmotnosť
a) 192 kg by po vypustení tretiny hmotnosti vody klesla na 132 kg?
b) 107 kg by po pripustení štvrtiny z terajšieho hmotnosti vody vzrástla na 132 kg?

Správna odpoveď:

a =  12
b =  180
c =  7
d =  100

Postup správneho riešenia:


a+b = 192
a+b - b/3 = 132

a+b = 192
3a+2b = 396

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3a+2b = 396
a+b = 192

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3a+2b = 396
0,33b = 60


b = 60/0,33333333 = 180
a = 396-2b/3 = 396-2 · 180/3 = 12

a = 12
b = 180

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.

c+d = 107
c+d + d/4 = 132

c+d = 107
4c+5d = 528

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
4c+5d = 528
c+d = 107

Riadok 2 - 1/4 · Riadok 1 → Riadok 2
4c+5d = 528
-0,25d = -25


d = -25/-0,25 = 100
c = 528-5d/4 = 528-5 · 100/4 = 7

c = 7
d = 100

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: