Připuštění 5998

Jakou hmotnost má prázdná nádrž na vodu a kolik kilogramů vody v ní je, pokud celková hmotnost
a) 192 kg by po vypuštění třetiny hmotnosti vody klesla na 132 kg?
b) 107 kg by po připuštění čtvrtiny z nynějšího hmotnosti vody vzrostla na 132 kg?

Správná odpověď:

a =  12
b =  180
c =  7
d =  100

Postup správného řešení:


a+b = 192
a+b - b/3 = 132

a+b = 192
3a+2b = 396

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3a+2b = 396
a+b = 192

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3a+2b = 396
0,33b = 60


b = 60/0,33333333 = 180
a = 396-2b/3 = 396-2 · 180/3 = 12

a = 12
b = 180

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

c+d = 107
c+d + d/4 = 132

c+d = 107
4c+5d = 528

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
4c+5d = 528
c+d = 107

Řádek 2 - 1/4 · Řádek 1 → Řádek 2
4c+5d = 528
-0,25d = -25


d = -25/-0,25 = 100
c = 528-5d/4 = 528-5 · 100/4 = 7

c = 7
d = 100

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: