Povrch krychle

Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?

Správná odpověď:

V =  760,7258 cm3

Postup správného řešení:

S=500 cm2 S=6a2 a=S/6=500/69.1287 cm  V=a3=9.12873=760.7258 cm3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Související a podobné příklady:

 • Povrch 16
  cuboid Povrch kvádru je 558 cm², jeho rozměry jsou v poměru 5 : 3 : 2. Vypočítej objem.
 • Kostka
  cube_in_sphere Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
 • Krychle 36
  cubes krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Vypočtěte
  kocky Vypočtěte povrch kostky, pokud je její objem rovný 729 metrů krychlových.
 • Kostka
  cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Krychle
  cubes Krychle má povrch 486 m ^ 2. Vypočítejte její objem.
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Krychle 46
  cube_shield Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Krychle
  cubes Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
 • Koule A2V
  sphere3 Povrch koule je 760 m2. Jaký je její objem?
 • Stejný objem
  cuboid Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.
 • Krychle objem 7
  cube6 Krychle má povrch 384 cm2. Vypočtěte její objem.
 • O kolik 6
  cubes O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Prodlouží-li
  cube_in_sphere Prodlouží-li se délky hran krychle o 5 cm, zvětší se její objem o 485 cm3. Určete povrch původní i zvětšené krychle.
 • Obsah 27
  kvader11 Obsah kvádru: S=376 cm2 strany jsou v poměru a: b:c= 3:4:5 vypočítej jeho objem
 • Míč do
  sphere2.jpg Míč do vody má objem 32 500m² . jak velky je jeho průměr?
 • Výška = průměr
  valec Povrch válce, jehož výše se rovná průměru podstavy, je 4239 cm čtverečních. Vypočítejte objem válce.