Zaokrouhlený 82675

V základní škole každoročně pořádají znalostní soutěž, v níž každý soutěžící může získat nejvýše 15 bodů. Letos byl průměrný bodový zisk soutěžících zaokrouhlený na desetiny roven 10,4. Jožko si po soutěži uvědomil, že některé otázky si špatně přečetl a odpověděl na něco jiného. Mohl tak mít o 4 body více a průměrný bodový zisk zaokrouhlený na desetiny by se tím zvýšil na 10,6. Určete, kolik nejméně a kolik nejvíc dětí mohlo letos soutěžit.

Správná odpověď:

n =  20

Postup správného řešení:

(10,4 (n1)+j )/n = 10,4 (10,4 (n1)+j+4 )/n = 10,6  10,4 (n1)+j  = 10,4 n 10,4 (n1)+j+4  = 10,6 n  10,4 n+4=10,6 n  0,2n=4  n=0,24=20  n=20Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: