Představují 82998

Adam napsal následující součet s pěti tajnými sčítanci:
a + bb + ccc + dddd + eeeee.

Prozradil, že znaky „a, b, c, d, e“ představují navzájem různé číslice 1, 2, 3, 4, 5 a že výsledný součet je dělitelný 11.
Které nejmenší a které největší číslo může být výsledkem Adamova součtu?

Správná odpověď:

x =  0
y =  0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: