Mocnina

Číslo left( sqrt{ 7 * sqrt[ 10 ] { 7 } } right)**{ 9 } ; ; lze zapsat ve tvaru 7**x ; ; . Najděte hodnotu x.

Výsledek

x =  4.95

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Gp - 80
  gp_1 Součet prvních čtyř členů geometrické posloupnosti je 80. Určete jich pokud víte, že čtvrtý člen je 9 krát větší než druhý?
 2. Jankov otec
  penize_49 Jankov otec vložil 2. Ledna 2009 v bance na vkladní knížku částku 3 000 €. Banka poskytuje pro vklady do 5 000 € roční úrok 0,30%. Jankov otec však peníze vybral po osmi měsících. Jaký úrok v eurech mu připočten?
 3. Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??
 4. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 5. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 6. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 7. Zkoušení
  examination Ve třídě je 21 žáků. Kolika způsoby lze vybrat two na vyzkoušení?
 8. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 9. Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: 2x2-58x+396=0
 10. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 11. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 12. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 13. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 14. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 15. PIN - kódy
  pin Kolik pětimístných PIN - kódů můžeme vytvořit s použitím sudých číslic?
 16. Koruny
  penize_1.JPG Žáci čtyř ročníků uspořili dohromady n=45000 korun. Z toho první ročník uspořil jednu třetinu, druhý jednu třetinu zbytku, třetí dvě pětiny dalšího zbytku a čtvrtý zbývající část. Kolik korun uspořil každý ročník ?
 17. Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?