Ročník - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 6810

 • V trojúhelniku 2
  triangles_1 V trojúhelniku je poměr stran a: c 3:2 a a: b 5:4. Obvod trojúhelníku je 74cm. Vypočítej délky jednotlivých stran.
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2_28 součin součtu a rozdílu čísel -2,3 a 4,7
 • Poměr
  pomer Zvětšete v poměru 8:2 číslo 4.8.
 • Z kvádru modelíny
  cubes3_2 Příklad je z Matematiky hravě pro 6. Třídu a nevím, jak to dceři vysvětlit, když nechci použít kalkulačku pro výpočet třetí odmocniny. Tedy: Z kvádru modelíny o rozměrech 16x18x48 mm byla vytvořena krychle. Jaká bude hrana krychle? Když spočítám objem k
 • Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 • Zkouška rovnice
  rovnice_5 Řešte rovnici a proved´te zkoušku: a) 3(5-2x) + 5x = 5 -3 (x -1) b) 2(4y + 3) -3 = 2 - 5 (1 - y)
 • Vypočítej
  percent2_1 0.6 procent z n je 18. vypočítej n.
 • Soustava rovnic
  rovnica_2 Řešte soustavu rovnic: x+y = 4 x-3y = -6
 • Mrazák
  mraznicka Mrazák má tvar kvádru s vnitřními rozměry 12 cm, 10 cm, 30 cm. Na vnitřních stěnách (i na otvárací části) mrazničky se vytvořila vrstva ledu tloušťky 23 mm. Kolik litrů vody z mrazničky vyteče, jestliže vypustíme mrazničku?
 • Číslo
  numbers_33 Které číslo zvětšené o tři se rovná svému trojnásobku?
 • Číselný had
  snakes-numeric Vytvoř z rovnice číselného hada a vyřeš: 2x - 5 = 7 4x+1/3 = 7 3(x-2)+4 = 7
 • Poměr v2
  pomer Zmenšete v poměru 12:16 číslo 13.2.
 • Rovina
  rovnobezky Na kolik dílů rozděluje rovinu 6 rovnoběžek?
 • Rovnice
  circle_eq Vyřeš rovnici: 12-(12-5x)=3x+(x-4)
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 324?
 • Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 • Od součtu
  plusminus Od součtu čísel 860 a 140 odečti jejich rozdíl.
 • Jak vypočítám
  fractal_13 Jak vypočítám 1/12 z 28 tisíc
 • Čtverec 24
  ctverec_mo_3 Jakou délku ma strana čtverce jelikož jeho obvod je o=124mm

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.