Prvočíselný rozklad čísla


245 = 5 × 7 × 7 = 5 × 72


Delitele čísla 245

Kalkulačka nájdete všetky provočíselne deliteľe čísla. Prvočíselná faktorizácia čísla je výpočet množiny prvočísel, ktoré keď sa vynásobia spoločne dajú pôvodné číslo. Prvočíselne deliteľe čísla tvoria prvočíselný rozklad. Pre zopakovanie, prvočíslo je prirodzené číslo, ktoré je deliteľné bezo zvyšku samým sebou a jednotkou, inými prirodzenými číslami nie.

Číslo 1 (jedna) sa nazýva jednotka. Nemá žiadne prvočíselné deliteľe, kedže nie je prvočíslom. Keď číslo je prvočíslo (napr. 2,3,5,7, 11), prvočíselny rozklad je samotné prvočíslo. Iné čísla sa nazývajú zložené čísla a majú minimálne dva prvočíselne deliteľe.

Príklady:

27 = 3 × 3 × 3
198 = 2 × 32 × 11
1024 = 210
19823 = 43 × 461
30258037 = 30258037


Slovné úlohy a príklady na prvočíslaslovné úlohy - viacej »