Obchodník

Obchodník predával digitálny fotoaparát za 747 eur. Tridsať percent z tejto ceny bol jeho zisk. Po čase klesol záujem o predaj tohto fotoaparátu a preto obchodník znížil jeho predajnú cenu o 11 %. Koľko percent z novej ceny teraz tvorí obchodníkov zisk?

Výsledok uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta.

Správna odpoveď:

x =  21,3483 %

Postup správneho riešenia:

c=747 eur p1=30%=10030=103=0,3 p2=11%=10011=0,11  z=c p1=747 103=10747 3=102241=224,1 eur h=cz=747102241=10747 10102241=107470102241=1074702241=105229=522,9 eur c2=cc p2=747747 10011=664,83 eur  x=100 c2c2h=100 1006648310066483105229=891900%=21,3483%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Jozef
Cena fotoaparátu: 474€
Zisk: 30% (142,2€)
Cena bez zisku: 331,8€
Nová cena: 421,86€ (-11%)
zisk: 90,06€
a teda 90,06 z 331,8 je 21,35%

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: