Sumo súťaž

V súťaži o najťažšieho súperilo 10 súťažiacich. Prví traja spolu vážili 405 kg. Koľko najmenej vážil víťaz, ak sa súťažiaci vážili s presnosťou na jeden kilogram?

Správna odpoveď:

m1 =  134 kg

Postup správneho riešenia:

m1=34053=134=134 kg   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  m2=m1+1=134+1=135 kg m3=m2+1=135+1=136 kg s=m1+m2+m3=134+135+136=405 kgNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: