Poľnohospodári 17623

Poľnohospodári sa podarilo lepšou úpravou pôdy zvýšiť hektárový výnos pšenice o 0,4 tony, takže zožal z 25 ha celkom 140 ton pšenice. Aký veľký bol pôvodný hektárový výnos? Výsledok urči na jedno desatinové miesto.

Správna odpoveď:

t =  5,2 t/ha

Postup správneho riešenia:


25·x+25·0,4 = 140

25x = 130


x = 130/25 = 5,2

x = 26/5 = 5,2

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: