Tisíckorunáčka

Martin nakúpil v obchode tovar za 260 sk. Zaplatil tisíckorunáčkou. Predavačka mu vrátila 18 kusov bankoviek a mincí v hodnotách 10 Sk a 50 Sk. Koľko bolo ktorých?

Správna odpoveď:

a =  4
b =  14

Postup správneho riešenia:

a+b=18 10a+50b=1000260  a+b=18 10 a+50 b=1000260  a+b=18 10a+50b=740  Pivot:Riadok1Riadok2 10a+50b=740 a+b=18  Riadok2101 Riadok1Riadok2 10a+50b=740 4b=56  b=456=14 a=1074050b=1074050 14=4  a=4 b=14Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: