Päťky

koľko čísel od 0 po 999 obsahuje aspoň jednu číslicu 5?

Výsledok

n =  271

Riešenie:

5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 275, 285, 295, 305, 315, 325, 335, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 365, 375, 385, 395, 405, 415, 425, 435, 445, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 465, 475, 485, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 605, 615, 625, 635, 645, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 665, 675, 685, 695, 705, 715, 725, 735, 745, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 765, 775, 785, 795, 805, 815, 825, 835, 845, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 865, 875, 885, 895, 905, 915, 925, 935, 945, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 965, 975, 985, 995,Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Ciferný súčet
  numbers_41 Určte pre koľko prirodzených čísel väčších ako 900 a menších ako 1001 platí ze ciferný súčet ciferného súčtu ich ciferného súčtu je 1.
 2. Ciferný súčet 5
  numbers2 Kolko je dvojciferných prirodzených čísel, ktoré maju súčet číslic 9?
 3. Nepárne 2
  pin_keyboard Koľko nepárnych štvorciferných čísel môžeme vytvoriť z cifier 0,3,5,6,7?
 4. Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 123?
 5. Algebogram
  numbers2_29 oco+mama=deti Koľko má úloha riešení?
 6. Autobus
  bus27_6 v autobuse bolo x ľudí. Na prvej zastávke pristúpil dvojnásobok tohto počtu a na druhej 5 ľudí vystúpilo. Koľko ľudí zostalo v autobuse?
 7. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napíš v desiatkovej sústave skrátený aj rozvinutý zápis týchto čísel: a) štyritisíc sedemdesiat deväť b) päťsto jeden tisíc šesťsto desať c) deväť miliónov dvadsať šesť
 8. Napíš 2
  numberline_6 Napíš číslo o 5792 menšie ako najmenšie 5 ciferné číslo zložené z rôznych párnych čísel
 9. Dve číslice
  cisla_9 Z čísla 547 191 807 vyškrtnite 2 číslice, tak aby ste dostali čo najmenšie číslo deliteľné 5. Napíšte súčet vyškrtnutých čísel
 10. Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: C + MDCCXCVIII
 11. Ladislavova teta
  street Ladislav prišiel k tete. Cestou si všimol, že domy po ľavej strane ulice majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla. V ulici, kde býva teta, je 5 domov s párnym číslom, ktoré obsahuje aspoň raz číslicu 6. Aké číslo mal posledný dom? Vedľa v ulici s
 12. Rímske čísla
  roman_1 Zapíš čísla zapísané rímskymi číslicami v desiatkovej sústave. Pomôcka: Ivan viedol Xavera lesnou cestou do mesta.
 13. 2-ciferné číslo
  number_line_4 urč najmenšie 2-ciferné číslo ktoré je delitelné číslom 3 ale nie je delitelné číslom 9
 14. Dvojciferné číslo
  2digits Som dvojciferné číslo menšie ako 20. Keď ma vydeliš troma, potom dostaneš zvyšok 1, keď ma predelíš štyrmi, dostaneš tiež zvyšok 1. Ktoré číslo som?
 15. Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.
 16. Páchateľ
  snehulaci Páchateľom je číslo, ktoré je menšie ako číslo 80. Je násobkom piatich a je nepárne. Keby sme spočítali počet jednotiek a počet desiatok tohto čísla, dostali by sme 8.
 17. Dosadenie do výrazu-vzorca
  fun3_6 Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu: a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2 b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8 c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4 d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0