Koľko 58

Koľko je čísel menších ako 222, ktorých ciferný súčet je 8?

Správna odpoveď:

n =  19

Postup správneho riešenia:

a1=8 a2=17 a3=26 a4=35 a5=44 a6=53 a7=62 a8=71 a9=80 a10=107 a11=116 a12=125 a13=134 a14=143 a15=152 a16=161 a17=170 a18=206 a19=215 n=19Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Ciferný súčet
  numbers Určte pre koľko prirodzených čísel väčších ako 900 a menších ako 1001 platí ze ciferný súčet ciferného súčtu ich ciferného súčtu je 1.
 • Ciferný súčet šesť
  cisla Koľko je trojciferných čísel ktore maju ciferný súčet 6?
 • Ciferný súčet
  numbers Určte najmenšie prirodzené číslo n, ktorého ciferný súčet je rovný 37.
 • Ciferny súčet 27
  numbers2 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?
 • Rozložte
  prime Rozložte na súčin prvočísel čísla a určte jeho ciferný súčet: 180, 232, 460, 240, 365,
 • Ciferný súčet 7
  numbers Vypočítajte ciferný súčet čísla 1 345 901
 • Ciferný súčet 5
  numbers2 Kolko je dvojciferných prirodzených čísel, ktoré maju súčet číslic 9?
 • Hádžeme 3
  dices2 Hádžeme dvoma kockami A. -aká je pravdepodobnosť že súčet padnutých čísel je najviac 4 B. -je aspoň 10 C. - je deliteľný 5?
 • Súčet 25
  numbers Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé následujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?
 • Súčet mocnín
  powers Aký je súčet všetkých prirodzených čísel menších ako 100, ktoré sú mocninou čísla 4?
 • Dvojice
  cisla Určte všetky dvojice (m, n) prirodzených čísel, pre ktoré platí m s (n) = n s (m) = 70, kde s (a) značí ciferný súčet prirodzeného čísla a.
 • Čísla
  ten Určite počet všetkých prirodzených čísel menších ako 1800258, ak každé je súčasne deliteľné 5, 2, 29. Aký je ich súčet?
 • Násobilka
  numbers2 Koľko prirodzených čísel menších ako 301 možno vytvoriť z číslic 0,1,2,3,6,7?
 • Súčet 30
  numbers Súčet ôsmich za sebou idúcich párnych prirodzených čísel je 1 688. Urči najväčšie z čísel
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Z9 – I – 6 2018 MO
  numbers2 Prirodzené číslo N nazveme bombastické, ak neobsahuje vo svojom zápise žiadnu nulu a ak žiadne menšie prirodzené číslo nemá rovnaký súčin cifier ako číslo N. Peter sa najskôr zaujímal o bombastické prvočísla a tvrdil, že ich nie je veľa. Vypíšte všetky dv
 • Test 14
  test Podľa istého princípu sme rozdelili trojciferné prirodzené čísla do dvoch skupín: Do 1. skupiny patria napríklad čísla: 158, 237, 689, 982, 731, 420, . .. Do 2. skupiny patria napríklad čísla: 244, 385, 596, 897, … Odhaľte princíp rozdelenia a rozhodnite,