Košíky

Určte, koľko je spolu všetkých jabĺk, ak v prvom košíku sú 4 jablká a v každom ďalšom je o 29 jabĺk viacej ako v predchádzajúcom a máme osem košíkov.

Správny výsledok:

s8 =  207

Riešenie:

a1=4 d=29 a8=a1+d (81)=4+29 (81)=207 s8=(a1+a8)/2 8=(4+207)/2 8=844=207Budeme veľmi radi, ak náhodou nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 • Cukríky 5
  candies V 10 laviciach sú cukríky. V prvej lavici sú 3 cukríky. V každej nadchádzajucej sú o 2 cukríky viacej ako v predošlej. Určte, koľko je všetkých cukríkov.
 • Súčet aritmetická
  postupnost1 Určte súčet druhého a piateho člena AP, ak a1=-4,12,d=-0,7
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 • AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 • Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Strom
  tree_1 Určitý druh stromu rastie v priemere o 0,5 cm za týždeň. Napíšte rovnicu pre sekvenciu-postupnosť, ktorá predstavuje týždenné výšku tohto stromu v centimetroch, ak sa meranie začalo, keď mal strom 200 centimetrov.
 • Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 • AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Rad
  fib Vašou úlohou je vyjadriť súčet nasledujúceho aritmetického radu pre n = 14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11