Predstavenie 3510

Na detské predstavenie bolo predaných 120 lístkov v cene 3100 Kč. Detský stál 20 kč a dospeli 40 kč. Koľko detských lístkov bolo predaných?

Správna odpoveď:

a =  85
b =  35

Postup správneho riešenia:


a+b=120
20a+40b=3100

a+b=120
20·a+40·b=3100

a+b = 120
20a+40b = 3100

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
20a+40b = 3100
a+b = 120

Riadok 2 - 1/20 · Riadok 1 → Riadok 2
20a+40b = 3100
-b = -35


b = -35/-1 = 35
a = 3100-40b/20 = 3100-40 · 35/20 = 85

a = 85
b = 35

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: