Denné teploty

Priemer dennej teplôt meraných v jednom týždni každy deň v rovnaký hodinu predstavoval -2,8 °C. Všetky namerané teploty boli od seba navzajom rôzne. Najvyššia nameraná teplota bola 2,4 ° C, najnižšia -6 ° C. Stanovte možnosti aké teploty mohli byť namerané vo zvyšných piatich dňoch.

Výsledok

a =  -3.4 °C
b =  -3.3 °C
c =  -3.2 °C
d =  -3.1 °C
f =  -3 °C

Riešenie:

6<=x<=2.4 (6+2.4+a+b+c+d+e)/7=2.8 s=a+b+c+d+e s=7 (2.8)+62.4=16 p=s/5=(16)/5=165=3.2 a=p0.2=(3.2)0.2=175=3.4=3.4C-6 < = x < = 2.4 \ \\ (-6+2.4+a+b+c+d+e)/7 = -2.8 \ \\ s = a+b+c+d+e \ \\ s = 7 \cdot \ (-2.8)+6-2.4 = -16 \ \\ p = s/5 = (-16)/5 = - \dfrac{ 16 }{ 5 } = -3.2 \ \\ a = p-0.2 = (-3.2)-0.2 = - \dfrac{ 17 }{ 5 } = -3.4 = -3.4 ^\circ C
b=a+0.1=(3.4)+0.1=3310=3.3=3.3Cb = a+0.1 = (-3.4)+0.1 = - \dfrac{ 33 }{ 10 } = -3.3 = -3.3 ^\circ C
c=b+0.1=(3.3)+0.1=165=3.2=3.2Cc = b+0.1 = (-3.3)+0.1 = - \dfrac{ 16 }{ 5 } = -3.2 = -3.2 ^\circ C
d=c+0.1=(3.2)+0.1=3110=3.1=3.1Cd = c+0.1 = (-3.2)+0.1 = - \dfrac{ 31 }{ 10 } = -3.1 = -3.1 ^\circ C
f=d+0.1=(3.1)+0.1=3 k=(6+a+b+c+d+f+2.4)/7=(6+(3.4)+(3.3)+(3.2)+(3.1)+(3)+2.4)/7=145=2.8 f=d+0.1=(3.1)+0.1=3=3Cf = d+0.1 = (-3.1)+0.1 = -3 \ \\ k = (-6+a+b+c+d+f+2.4)/7 = (-6+(-3.4)+(-3.3)+(-3.2)+(-3.1)+(-3)+2.4)/7 = - \dfrac{ 14 }{ 5 } = -2.8 \ \\ f = d+0.1 = (-3.1)+0.1 = -3 = -3 ^\circ CNapíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru? Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Priemerná teplota
  teplomer_27 Priemerná teplota od pondelka do nedele bola 40,5 a priemerná teplota od pondelka do soboty bola 42,8. Aká bola teplota v nedeľu?
 2. Medián a modus
  dice_3 Radka vykonala 50 hodov hracou kockou. Do tabuľky zaznamenala početnosti padnutia jednotlivých stien kocky Číslo steny 1 2 3 4 5 6 početnosť 8 7 5 11 6 13 Vypočítajte modus a medián čísel stien, ktoré Radke padli.
 3. Vypočítajte 10
  hotel-montfort-tatry-2_3 Vypočítajte priemernú cenu ubytovania za jednu noc a jednu izbu zo všetkých hotelov, ak mám 3 hotely : 1. Hotel má 34 izieb za 46 eur/noc a ponuka 6 nocí, 2. Hotel má 22 izieb za 79 eur/noc a ponúka 5 nocí, 3. Hotel má 14 izieb za 28 eur/noc a ponúka 6.
 4. Priemer
  avg Aritmetický priemer dvoch čísel je 71.7. Jedno z čísel je 5. Vypočítajte druhé číslo.
 5. 3-priemer
  chart V prípade, že priemer (aritmetický priemer) z troch čísel x, y, z je 50. Aký je priemer čísel (3x +10), (3y +10), (3z+10)?
 6. Priemery
  Plot_harmonic_mean Miestný úrad chce potrebuje projekciu personálnych potrieb vychádzacich z aktuálnych úloh pracovníkov. Majú počet prípadov na sociálneho pracovníka pre nasledujúcich pracovníkov:   Mary: 25 John: 35 Ted: 15 Lisa: 45 Anna: 20 Vypočítajte: a. harmonický p
 7. Dedko a babka
  family_23 Zuzka sa pýtala svojej babičky, koľko rokov už uplynulo od jej svadby s dedkom. Babička jej odpovedala, že je vydatá 2/3 svojho života a že dedko, ktorý je od nej o 12 rokov starší, je ženatý 6/11 svojho života. Koľko rokov majú starí rodičia Zuzky? Koľk
 8. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 9. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 10. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchode so zvieratkami má 32 zebra rybičiek. Koľkých rôznymi spôsobmi môže Peter vybrať 5 zebra rybičiek?
 11. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 12. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 13. Columbus
  forces Vypočítajte silu ktorou na seba pôsobia dve guľôčky s nábojmi +3 μC a - 4 μC ak sú od seba vzdialené 60 mm. Počítajte s vplyvom prostredia ako pre vákuum (k = 9.109 m/F).
 14. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 15. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 16. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 17. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.