Z dvoch po sebe idúcich

Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.

Výsledok

q =  -1.8

Riešenie:

a1=0.8 a2=0.64a1=0.64(0.8)=3625=1.44 q=a2/a1=1.44/(0.8)=95=1.8a_{1}=-0.8 \ \\ a_{2}=0.64-a_{1}=0.64-(-0.8)=\dfrac{ 36 }{ 25 }=1.44 \ \\ q=a_{2}/a_{1}=1.44/(-0.8)=- \dfrac{ 9 }{ 5 }=-1.8Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 2. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 3. Kvocient a druhý člen
  geometric Určte kvocient a druhý člen GP, ak a3=-5, a2+a3=-7
 4. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 5. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 6. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 7. Koeficient
  gp Určte koeficient tejto postupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 8. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 9. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 10. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 11. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7.5, kvocient q=3.4. Vypočítajte a8.
 12. Kvocient 11
  seq_9 Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.
 13. Binárna postupnosť
  sequence_geo V geometrickej postupnosti je dané: kvocient q = 1/2 a súčet prvých šesť členov S6 = 63. Určite piaty prvok a5.
 14. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 15. Podivná GP
  sequence_geo_4 Vypočítajte a3 GP, ak viete že q=4 a a1+a2+a3=89,25 a a4=272.
 16. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?