Odmocniny - zase

Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.

Správna odpoveď:

s =  0

Postup správneho riešenia:

a1=12=2 33.4641 a2=12=2 33.4641 s=a1+a2=3.4641+(3.4641)=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 • Súčet tretích odmocnín
  meters Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • 6th odmocnina
  sqrt Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 • Podiel 3/2
  sqrt Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Súčet 38
  eq222 Súčet druhých mocnín dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich prirodzených čísel je 1201. Určite tieto čísla.
 • Súčet
  eq1 Súčet aj podiel dvoch čísel sa rovná 10. Ktoré čísla to sú?
 • Neznáme číslo
  18 Určte neznáme číslo, ktoré sa rovná dvom pätinám odmocniny zo 49.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 • Súčet dvoch čísel
  squares2 Súčet dvoch čísel je 48. 12,5% z prvého čísla sa rovná presne 4.Určte obe tieto čísla.
 • Cifry A, B, C
  numbers Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Mocnina
  power Číslo left(sqrt(12 * sqrt[ 9 ] (12)) right) 14 možno zapísať v tvare 12^x. Nájdite hodnotu x.
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítaj odmocniny z týchto čísel: