Cplx odmocnina

Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.

Správna odpoveď:

x =  0

Postup správneho riešenia:

a=164=2 b=2π/4=2 3.1416/41.5708 x1=a cos(0 b)=2 cos(0 1.5708)=2 x2=a cos(1 b)=2 cos(1 1.5708)=0 x3=a cos(2 b)=2 cos(2 1.5708)=2 x4=a cos(3 b)=2 cos(3 1.5708)2.09491014  x=x1+x2+x3+x4=2+0+(2)+2.09491014=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Súčet tretích odmocnín
  meters Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Podiel odmocnín
  exp Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 • Podiel 3/2
  sqrt Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Percentá neznáme
  sqrt 16% z neznámeho čísla sa rovná druhej odmocnine z čísla 25. Určte toto neznáme číslo.
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla z = √ 50 +16 i.
 • 6th odmocnina
  sqrt Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 • Cifry A, B, C
  numbers Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25