Cplx odmocnina

Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.

Správna odpoveď:

x =  0

Postup správneho riešenia:

n=4 a=416=2 α=n2π=42 3,14161,5708 rad x1=a cos(0 α)=2 cos(0 1,5708)=2 x2=a cos(1 α)=2 cos(1 1,5708)=0 x3=a cos(2 α)=2 cos(2 1,5708)=2 x4=a cos(3 α)=2 cos(3 1,5708)2,09491014  x=x1+x2+x3+x4=2+0+(2)+2,09491014=0



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: