Komplexné sčítanie

Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.

Správna odpoveď:

x =  0

Postup správneho riešenia:

a=2435=3 b=2π/5=2 3.1416/51.2566 x1=a cos(0 b)=3 cos(0 1.2566)=3 x2=a cos(1 b)=3 cos(1 1.2566)0.9271 x3=a cos(2 b)=3 cos(2 1.2566)2.4271 x4=a cos(3 b)=3 cos(3 1.2566)2.4271 x5=a cos(4 b)=3 cos(4 1.2566)0.9271 x=x1+x2+x3+x4+x5=3+0.9271+(2.4271)+(2.4271)+0.9271=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Súčet tretích odmocnín
  meters Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Mocniny
  mocninova_fx Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Podiel odmocnín
  exp Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Gaštany
  gastany Dobroslav má 2-krát menej gaštanov ako Žigmund. Spolu majú 243 gaštanov. Koľko gaštanov má Dobroslav a koľko Žigmund?
 • Cifry A, B, C
  numbers Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Moivre 2
  moivre_complex Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 • Konjugované
  Complex_conjugate_picture.svg Nájdite dve imaginárne čísla, ktorých súčet je reálne číslo. Ako súvisia tieto dve imaginárne čísla? Aký je ich súčet?
 • Exp rovnica
  uradnik Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 • 6th odmocnina
  sqrt Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.