Súčet tretích odmocnín

Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.

Správna odpoveď:

x =  0

Postup správneho riešenia:

x1=3433=7 u=2π/3=2 3.1416/32.0944 x2=x1 cos(u)=7 cos(2.0944)=72=312=3.5 x3=x1 cos(2 u)=7 cos(2 2.0944)=72=312=3.5 x=x1+x2+x3=7+(3.5)+(3.5)=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Vlnová dĺžka
  wave_length Vypočítajte vlnovú dĺžku tónu o frekvencií 11 kHz, ak sa zvuk šíri rýchlosťou 343 m/s.
 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Podiel odmocnín
  exp Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Priepasť
  Mountain Do priepasti bol pustený kameň: po 12 sekundách bolo počuť náraz na dno. Ako hlboká je priepasť (zanedbáme odpor vzduchu)? (tiažové zrýchlenie g = 9,81 m/s2 a rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu v = 343 m/s)
 • Automatická práčka
  washing_masine Automatická práčka bola zlacnená o 21% a potom pre malý záujem ešte o 55 €, takže sa predávala po dvojitom zlacnení za 343 €. Koľko stála pôvodne?
 • Odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Mocniny
  mocninova_fx Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 • Urči súčet
  scientific Urči súčet troch čísel, ak prvé číslo je 328, druhé je o 28 menšie a tretie predstavuje ¼ prvého čísla.
 • Komplexné odčítanie
  cplx_function Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 • Konjugované
  Complex_conjugate_picture.svg Nájdite dve imaginárne čísla, ktorých súčet je reálne číslo. Ako súvisia tieto dve imaginárne čísla? Aký je ich súčet?