Komplexná odmocnina

Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.

Správna odpoveď:

x =  0

Postup správneho riešenia:

u=2π/3=2 3.1416/32.0944 x1=643=4 y1=0 x2=x1 cos(u)=4 cos(2.0944)=2 y2=x1 sin(u)=4 sin(2.0944)=2 33.4641 x3=x1 cos(2 u)=4 cos(2 2.0944)=2 y3=x1 sin(2 u)=4 sin(2 2.0944)=2 33.4641 x=x1+x2+x3=4+(2)+(2)=0 y=y1+y2+y3=0+3.4641+(3.4641)=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Súčet tretích odmocnín
  meters Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Tri členy GP
  exp_growth Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Podiel odmocnín
  exp Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Derivačný príklad
  derive Súčet dvoch čísel je 12. Nájdite tieto čísla, ak: a) Súčet ich tretích mocnín je minimálna. b) Súčin jedného s treťou mocninou druhého je maximálna. c) Obe sú kladné a súčin jedného s druhou mocninou druhého je maximálna.
 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Súčet 31
  numbers Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.
 • Odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Neznáme opäť
  sqrt Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Vypočitajte 4
  cubes Vypočitajte povrch kocky, ktorá je zostavená zo 64 malých kociek s dĺžkou hrán 1cm.
 • Vypočítaj 16
  cubes2 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.
 • Vypočítaj 64
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ak jej povrch je 150 cm2.
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.