Derivácia konštanty

Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10

Správny výsledok:

f' =  0

Riešenie:

f=f(x)=0f'=f'(x)=0Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 • Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 • Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 • Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 • Minimum
  derive_1 Nájdite také kladné číslo, aby súčet tohto čísla a jeho prevrátenej hodnoty bol minimálny.
 • Derivácia
  fx Existuje funkcia, ktorej derivácia je tá istá funkcia?
 • Pacientovi
  drugs Pacientovi bol podaný liek a t hodín po podaní nameraná koncentrácia v pečeni: c(t)= -0,025 t2 + 1,8t. Kedy bude liek z pečene úplne eliminovaný?
 • Derivácia spojitej
  dxdy Existuje taká funkcia, ktorá je spojitá a nemá v každom bode deriváciu?
 • Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 • Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 • Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 • Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 • Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 • Výraz - funkcia
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čomu sa rovná k(10)?
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.