Exponenciálna rovnička

Určte, akú hodnotu má y vo výraze (3^y): (4^-1)=36. Neznáma y je prirodzené číslo väčšie ako nula.

Správna odpoveď:

y =  2

Postup správneho riešenia:

(3y):(41)=36 4 3y=36 3y=36/4 3y=9 3y=32 y=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Exponenciála
  exp Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 • Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 • Hodnota
  exp Vypočítajte hodnotu y: 3^y=0,333
 • Exp rovnica
  uradnik Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Exponenciálna
  sqrt Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 • Telefónne číslo
  tel Telefónne číslo o deviatich čísliciach, žiadna sa opakuje. Prostrednej číslo v druhom trojčísli je 3x väčšie než 6. a dvakrát väčšie ako 7. Trojciferné číslo prostredných 3 čísel je 2x väčšie ako posledné tri čísla. Druhá číslica je súčet 1. a 3. a 1. je
 • Exponenciálna rovnička 2
  exp Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Hodnota zápornej mocniny
  mocninova_fx Vyjadrite hodnotu y vo výraze:y/9^(-1)=72
 • Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom (3n-1+50) má hodnotu 59.
 • Mesto 3
  city Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 • Mocniny
  mocninova_fx Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 • Iks - mocnina
  exp Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 • Faktoriálna rovnica
  fact Určte hodnotu x v tejto rovnici: x!·4=x3. x je prirodzené číslo.
 • Časová konštanta
  capacitor Zavedieme elektróny v hodnote 1 Coulomba do vnútorného objemu dielektrického materiálu s ϵr = 6. O 30 minút neskôr ste zistili, že iba 36,79% elektrónov bolo vo vnútornom objeme. Určte vodivosť σ dielektrického materiálu.