Variačná rovnica

Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami:

V(2, x+8)=72

Výsledok

x =  1

Riešenie:

V(2,x+8)=72  (x+8) (x+7)=72 x2+15x16=0  a=1;b=15;c=16 D=b24ac=15241(16)=289 D>0  x1,2=b±D2a=15±2892 x1,2=15±172 x1,2=7.5±8.5 x1=1 x2=16   Sucinovy tvar rovnice:  (x1)(x+16)=0x>0 x=x1=1V(2, x+8) = 72 \ \\ \ \\ (x+8) \cdot \ (x+7) = 72 \ \\ x^2 +15x -16 = 0 \ \\ \ \\ a = 1; b = 15; c = -16 \ \\ D = b^2 - 4ac = 15^2 - 4\cdot 1 \cdot (-16) = 289 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ -15 \pm \sqrt{ 289 } }{ 2 } \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -15 \pm 17 }{ 2 } \ \\ x_{1,2} = -7.5 \pm 8.5 \ \\ x_{1} = 1 \ \\ x_{2} = -16 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ (x -1) (x +16) = 0x>0 \ \\ x = x_{ 1 } = 1

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pozrite aj našu kalkulačku variácií.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 2. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 3. Ak do
  eq222 Ak do množiny A pridáme 1 prvok, zvýši sa počet variácií tretej triedy 2-krát. Koľko prvkov pôvodne obsahovala mnozina A?
 4. Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 5. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 6. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 7. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 8. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 9. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 10. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 11. Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 12. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 13. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 14. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 15. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 16. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?