Šťastné číslo

Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?

Výsledok

x1 =  7
x2 =  -7

Riešenie:

4xx+4=200  4 x x+4=200 4x2196=0  a=4;b=0;c=196 D=b24ac=0244(196)=3136 D>0  x1,2=b±D2a=±31368 x1,2=±568 x1,2=±7 x1=7 x2=7   Sucinovy tvar rovnice:  4(x7)(x+7)=0 x1=74*x*x+4=200 \ \\ \ \\ 4 \cdot \ x \cdot \ x+4=200 \ \\ 4x^2 -196=0 \ \\ \ \\ a=4; b=0; c=-196 \ \\ D=b^2 - 4ac=0^2 - 4\cdot 4 \cdot (-196)=3136 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ \pm \sqrt{ 3136 } }{ 8 } \ \\ x_{1,2}=\dfrac{ \pm 56 }{ 8 } \ \\ x_{1,2}=\pm 7 \ \\ x_{1}=7 \ \\ x_{2}=-7 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 4 (x -7) (x +7)=0 \ \\ x_{1}=7

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

x2=(7)=7x_{2}=(-7)=-7Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 

 

 

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 2. Narodeniny
  bonbons_1 V triede rozdávajú žiaci vždy o svojich narodeninách spolužiakom cukríky. Oslávenec dá vždy každému po jednom cukríka, sebe nedáva. Za rok sa v triede rozdalo celkom 650 cukríkov. Koľko žiakov je v triede? (Poznámka: Všetci žiaci triedy mali narodeniny v
 3. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 4. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 5. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 6. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 7. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 8. Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 9. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 10. Vodojem
  water_tower Vo vodojeme tvare kvádra je 1900 hl vody, výška vody je 2.5 m. Určte rozmery dna, ak jeden rozmer je o 3.2 m väčší, ako druhý.
 11. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 12. Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 13. V 60
  bonbons V 60 kusovej bonboniére sú višňové, orieškove a mliečne cukríky. Orieskovych je 2krat viac ako višňových a mliečnych je o 20 viac ako orieskovych. Kolko cukríkov z každého druhu je v bonboniére?
 14. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 15. Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 16. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 17. V liahni
  chicken_7 V liahni sa vyliahli kurence z 92% vajec. 168 vajec ostalo nevyliahnutých. Koľko kusov vajec bolo pôvodne v liahni?