Šťastné číslo

Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?

Správny výsledok:

x1 =  7
x2 =  -7

Riešenie:

4xx+4=200  4 x x+4=200 4x2196=0  a=4;b=0;c=196 D=b24ac=0244(196)=3136 D>0  x1,2=b±D2a=±31368 x1,2=±568 x1,2=±7 x1=7 x2=7   Sucinovy tvar rovnice:  4(x7)(x+7)=0 x1=74*x*x+4=200 \ \\ \ \\ 4 \cdot \ x \cdot \ x+4=200 \ \\ 4x^2 -196=0 \ \\ \ \\ a=4; b=0; c=-196 \ \\ D=b^2 - 4ac=0^2 - 4\cdot 4 \cdot (-196)=3136 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ \pm \sqrt{ 3136 } }{ 8 } \ \\ x_{1,2}=\dfrac{ \pm 56 }{ 8 } \ \\ x_{1,2}=\pm 7 \ \\ x_{1}=7 \ \\ x_{2}=-7 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 4 (x -7) (x +7)=0 \ \\ x_{1}=7

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Narodeniny
  bonbons_1 V triede rozdávajú žiaci vždy o svojich narodeninách spolužiakom cukríky. Oslávenec dá vždy každému po jednom cukríka, sebe nedáva. Za rok sa v triede rozdalo celkom 650 cukríkov. Koľko žiakov je v triede? (Poznámka: Všetci žiaci triedy mali narodeniny v
 • Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 • Vodojem
  water_tower Vo vodojeme tvare kvádra je 1900 hl vody, výška vody je 2.5 m. Určte rozmery dna, ak jeden rozmer je o 3.2 m väčší, ako druhý.
 • Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 • Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 • Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 • Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 • Lyžiarsky výcvik
  ski Na lyžiarskom zájazde sa zúčastnilo 159 žiakov, ktorí boli ubytovaní v 3 zimných chatách označených písmenami A, B, C, V chate B bolo ubytovaných o 8 žiakov viac ako v chate A a v chate C o 14 žiakov viac ako v chate B. Koľko žiakov bolo ubytovaných v jed
 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • V 60
  bonbons V 60 kusovej bonboniére sú višňové, orieškove a mliečne cukríky. Orieskovych je 2krat viac ako višňových a mliečnych je o 20 viac ako orieskovych. Kolko cukríkov z každého druhu je v bonboniére?